Algemene Voorwaarden huur en verhuur motorschouw 'Westervaart'

Algemeen
U krijgt het vaartuig mee met een volle water- en brandstoftank (dieselolie). Bij terugkomst in Strijensas wordt door de verhuurder de boot gecontroleerd en de brandstoftank afgetankt. Het bedrag voor de brandstofkosten wordt in mindering gebracht op de terug te ontvangen waarborgsom.
De huurder gebruikt het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming.
Huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig zonder toestemming van verhuurder niet afstaan aan derden.
Wij verzoeken u in het vaartuig niet te roken. Hierdoor kan ook een volgende huurder in een frisse rookvrije boot verblijven.


Reserveren
Er kan telefonisch of per E-mail worden gereserveerd.
U ontvangt van ons een huurovereenkomst in tweevoud, waarvan wij graag één exemplaar getekend retour ontvangen met een kopie van uw legitimatiebewijs (voor de verzekering).
De aanbetaling, zijnde 50% van de huursom, dient binnen 10 dagen na ondertekening bij ons binnen te zijn.
De huurovereenkomst is definitief als de getekende overeenkomst en de aanbetaling binnen zijn.
Het restantbedrag dient 4 weken voor vertrek te zijn betaald.


Annuleren
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien u de huurovereenkomst wilt annuleren dient u dit schriftelijk te doen.
De volgende annuleringskosten zijn aan de verhuurder verschuldigd:
15% van de huurprijs bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode,
50% van de huurprijs bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de huurperiode,
70% van de huurprijs bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode,
90% van de huurprijs bij annulering tot 1 week voor aanvang van de huurperiode,
100% van de huurprijs bij annulering binnen een week voor aanvang van de huurperiode.

In de winterperiode van 1 november tot 1 april kan de vaartocht bij slechte weersvooruitzichten zoals storm, zware regen, ijsgang, mist en/of vrieskou in overleg met ons worden verzet.
Uw gehele reservering kan dan kosteloos worden doorgeschoven naar een andere vrije datum in diezelfde periode.


Borg
De waarborgsom van € 450,-- kan tot 2 weken voor vertrek worden overgemaakt of mag kontant worden betaald voor vertrek. Er is geen mogelijkheid om chip-, pin- en/of creditcardbetalingen te doen. Indien aan het vaartuig en/of de inventaris geen schade is ontstaan tijdens uw verblijf krijgt u de borg bij tijdige terugkomst retour onder aftrek van brandstofkosten. Het restantbedrag zal aan u worden overgemaakt.


Verzekering
Het vaartuig is all risk verzekerd voor de vaart op de Nederlandse binnenwateren.
Voor het varen op het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren is toestemming nodig van de verhuurder.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan huurders, door welke oorzaak dan ook.


Vaarbewijs
Voor het vaartuig is geen vaarbewijs nodig. De minimumleeftijd om te huren is 21 jaar en enige vaarervaring is gewenst.


Instructie
Bij afvaart krijgt u uitgebreide uitleg over het vaartuig en de uitrusting.
Indien gewenst kunt u tegen vergoeding een vaarles nemen.


Inventaris
Het vaartuig is compleet uitgerust. Dekbedden en kussens zijn aanwezig.
Dekbedovertrekken en slopen kunt u zelf mee nemen of kunnen tegen een geringe vergoeding worden gehuurd.
Het kooktoestel is bij vertrek afgevuld met Bio-brandstof. Indien u hieraan tekort komt zijn er extra flessen aan boord.  Het meerverbruik wordt per (aangebroken) fles in rekening gebracht (€ 3,50 per fles).


Schoonmaken
Het vaartuig dient schoon, opgeruimd en compleet te worden ingeleverd.
Zowel de binnen- als de buitenkant tot aan de waterlijn dient te worden schoongemaakt.
Indien u liever gebruik maakt van onze schoonmaakservice dient u dit voor afvaart aan ons te melden.


Storing/Schade
Huurder is verplicht iedere storing of schade, danwel feiten en/of omstandigheden die tot schade kunnen leiden, onmiddelijk aan de verhuurder te melden.
Hierdoor kunnen wij zo snel mogelijk het probleem oplossen voor u en de volgende huurders.
Voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt wordt voor herstel een uurtarief berekend van € 48,-- per uur.


Huisdieren
Een huisdier kan tegen vergoeding worden meegenomen aan boord. Dit dient u wel eerst met ons te overleggen.


Tarieven
Onze tarieven zijn in euro's en inclusief BTW.
Tijdens de huurperiode zijn brandstofverbruik, walstroom, brug-, sluis- en havengelden voor rekening van de huurder.


Aansprakelijkheid
Indien het vaartuig door overmacht niet op de overeengekomen datum of gedurende de gehele periode aan huurder ter beschikking kan worden gesteld zal verhuurder alles in het werk stellen om hiervoor een passende oplossing te zoeken.
Als verhuurder daar niet in slaagt of huurder het door verhuurder aangeboden alternatief niet accepteerd, is de aansprakelijkheid voor verhuurder beperkt tot het naar rato terugbetalen van de door huurder betaalde huursom.

versie Oktober 2011