Vaardiensten de Zwart

Home

Contact

Links

Gastenboek

 

'Nieuwe Vaart'

Veerverbinding Strijensas - Moerdijk

Foto's

Filmpje motor


Eén van onze passagiers heeft een filmpje op
Youtube geplaatst van de oversteek met de Nieuwe Vaart. Klik hier om het filmpje te bekijken.    
 
      


 

 

                             

Einde Nieuwe Vaart op de veerverbinding Strijensas Moerdijk

Nieuwe Vaart overboord gegooid door het Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard

Met pijn in mijn hart heb ik de beslissing genomen om te stoppen met de veerdienst.
6 jaar lang heb ik met veel plezier en passie met mijn motorsleepboot Nieuwe Vaart tussen Strijensas en Moerdijk gevaren. Ik heb al die jaren genoten van alle mensen aan boord. Van de vaste 'klanten' die iedere week wel meegingen tot de vakantiegangers met een enkele overtocht. Ieder had zo zijn eigen verhaal. Ook als ik om me heen keek naar het water en de lucht, het zag er iedere dag weer anders uit. Iedere dag was het genieten.

Om (familie)redenen zijn wij in 2013 naar Groningen verhuisd en heb ik nog 2 jaar heen en weer gependeld om het pontje te laten varen. Ieder jaar kreeg ik weer een nieuw contract van het SOHW. Ik wist dat als ik er toen mee zou stoppen er op dat moment geen veer Strijensas-Moerdijk meer zou zijn, want wie gaat er investeren in zo'n verbinding met een jaarcontract?
Daarom had ik al een paar jaar geleden bij het SOHW aangegeven dat er een meerjarige overeenkomst zou moeten komen om het verkoopbaar te maken. Uiteindelijk is er een 3 jaars overeenkomst uitgekomen. Toen kon dus een nieuwe kandidaat gezocht worden voor de veerpont. Er zou dan voor de klant verder niets veranderen alleen een ander 'gezicht' op de boot.

Het SOHW en de gemeente Moerdijk hebben een inventarisatieronde uitgeschreven en de publiciteit gezocht. Nou, dat heb ik geweten. Het was nog nooit zo druk geweest aan boord. Vele mensen kwamen kijken naar de boot en wilden informatie. Ik werd overspoeld door de media voor interviews en foto's, het was een hectische tijd. Er werden zelfs al biedingen op de boot gedaan. Maar wat moest ik daar mee op dat moment? Ik was afhankelijk van het SOHW.
Helaas waren de aanspreekpunten bij het SOHW en de gemeente Moerdijk op dat moment op vakantie zodat ik nergens terecht kon voor advies en ondersteuning. Goed getimed!
Ruim 20 geïnteresseerde kandidaten hebben zich aangemeld bij het SOHW.

Omdat het SOHW de overeenkomst aangaat met de nieuwe exploitant en wij, Vaardiensten de Zwart, eigenaar zijn van de boot en de steigers, lijkt er niets anders op te zitten dan gezamenlijk een opvolger te zoeken. Anders zit je al gauw in een patstelling, als het SOHW met Pietje in zee wil en wij er met hem niet uitkomen, of andersom. Het SOHW heeft ons altijd verteld dat we er bij de keuze betrokken zouden worden, zij wilden tenslotte ook dat de Nieuwe Vaart daar bleef varen! Zij hebben de juridische kennis en wij de praktische dus was is er mooier dan samenwerken...

Er is een procedure opgestart door het SOHW en de gemeente Moerdijk in samenspraak met een inkoopbureau. De Nieuwe Vaart en de steigers zouden verplicht moeten worden overgenomen.
Er zijn 3 kandidaten aangeschreven die een offerte konden indienen.
Helaas heeft daar niemand op gereageerd. In de 2e ronde zijn weer 3 nieuwe kandidaten aangeschreven om een offerte uit te brengen. Helaas weer geen reactie.
Het SOHW gaf toen aan om de Nieuwe Vaart los te laten in de procedure en ook kandidaten te laten inschrijven die de boot niet over wilde nemen. Dit omdat ze bang waren dat er anders in mei geen pontje zou varen. Daar hadden wij op zich geen problemen mee want dan zou het meer inschrijvingen op kunnen leveren, mits het niet zo zou zijn dat mensen die de boot niet over wilde nemen voorgingen op iemand die het hele pakket wilden hebben. Daar werd rekening mee gehouden, werd ons verteld.

Het is daarna op een manier gelopen wat ik mij nooit had voor kunnen stellen!
De procedure werd dus gewijzigd en iedereen werd opnieuw aangeschreven ook degene die in de eerste 2 rondes niet hebben gereageerd en/of die wel hebben gereageerd en aangaven dat ze de boot niet wilden overnemen.
Na de sluiting van de 3e ronde waren er 5 offertes binnen gekomen, hoorden wij van Inge Stoof van het SOHW. De volgende dag, 15 december, zouden de offertes beoordeeld worden.
Er zou met ons contact opgenomen worden, maar uiteindelijk hebben we om 16.00 uur zelf moeten bellen. Een collega kon Inge nog net op de trap tegenhouden, ze was al onder weg naar huis!
Er werd ons toen stomweg meegedeeld dat de heer Blokland er als winnaar uit was gekomen en dat van de 5 kandidaten 3 het hele pakket wilden overnemen en 2 niet!
Wij zijn er dus helemaal niet bij betrokken, we zijn gewoon aan de kant gezet.
Het SOHW heeft bewust de keuze gemaakt voor iemand die níet de Nieuwe Vaart over wilde nemen!
Dit was ook nog eens de laatste werkdag van Inge Stoof bij het SOHW die al die tijd ons aanspreekpunt is geweest. Daar hadden we dus ook niets meer aan!.

Jaap Klok van de gemeente Strijen die de verdere afwikkeling namens het SOHW op zijn bordje kreeg heeft letterlijk gezegd: 'al vaart er een badkuip, het maakt ons niet uit, als hij maar aan de regels voldoet'. Deze zin staat in mijn geheugen gegrift en geeft heel duidelijk aan hoe het standpunt van het SOHW en de gemeente Strijen is. Zij verschuilen zich alleen maar achter de procedure; Degene die het gegund is had de meeste punten dus kunnen zij er verder ook niets aan doen.... Wij denken daar iets anders over....

Als wij alles bij elkaar optellen wat er in het afgelopen jaar is gebeurd zijn wij van mening dat het voorbestemd was. Vriendjespolitiek!

In een laatste gesprek vrij recent met wethouder Joosten van Binnenmaas, hij gaat over recreatie, is ons bevestigd dat het SOHW en de gemeente Moerdijk bewust na de eerste 2 rondes de boot en de steigers hebben losgelaten maar ook ons aan de kant hebben gezet. Zij hebben er bewust voor gekozen om niet met de Nieuwe Vaart verder te gaan door meer punten toe te kennen aan iemand die al een boot had tov iemand die nog geen boot had (maar misschien wel de Nieuwe Vaart wilde overnemen). Het interesseert ze echt helemaal niets dat er een mooi bootje vaarde en dat er bestaande aanlegvoorzieningen waren.

In de procedure moesten de kandidaten vragen en casus beantwoorden worden waar punten aan werden toegekend. Nou bepaalt het SOHW en de gemeente zelf wat de vragen zijn, hoe ze de antwoorden beoordelen en hoeveel punten ze er aan toe kennen! De uitslag van zo'n procedure kun je dus makkelijk een bepaalde kant uit sturen.

De steigers konden ook worden overgenomen. Wij hebben van het begin af aan een vast bedrag voor beide steigers gevraagd. Maar doordat wij genaaid zijn, om het maar even op zijn Rotterdams te zeggen, hebben we bij het SOHW een claim voor een schadevergoeding neergelegd. Daar wil het SOHW niets van weten! Er is geen draagvlak voor en zij hebben niets verkeerd gedaan! Wij wilden de steigers graag verkopen maar dan had het SOHW ons ook een beetje tegemoet moeten komen. Dan hebben ze niet gedaan!
Hierdoor is de situatie ontstaan dat onze steigers er nog liggen en dat de nieuwe exploitant nieuwe steigers heeft laten maken.
Helaas wordt het nu in de wandelgangen vertaald dat de Zwart zijn steigers niet wilde verkopen of dat hij er te veel voor heeft gevraagd.

Toen ik op 15 december te horen kregen dat het gegund werd aan de heer Blokland ben ik er ziek van geweest. De kerstdagen en de jaarwisseling waren voor ons geen fijne tijd.
Zeker niet met de wetenschap dat de nummer 2 in de gunningsprocedure wél de boot en de steigers wilde overnemen.
De heer Blokland had in de 2e ronde al meegedaan en heeft mij toen in een telefoongesprek verteld dat hij niet met de Nieuwe Vaart wilde gaan varen. Een tijdje dáárvoor is er ook telefonisch contact geweest en gaf hij aan dat het uiteindelijk toch een kwestie van gunnen werd!
Wij hebben een advocaat geraadpleegd om bezwaar te maken tegen de gunning. Hoe raar het ook klinkt wij waren geen belanghebbende in deze procedure en konden dus geen kort geding aanspannen. We hebben op die 15e 's avonds direct een mail gestuurd naar alle burgemeesters in de Hoeksche Waard waarin we ons ongenoegen hebben geuit en gevraagd hebben om hun reactie op dit beleid. Zelfs daar krijg je van de meesten geen antwoord op terug. Hoe je afgescheept wordt als je een meerdere bij het SOHW wilt spreken. Ook een gesprek met de burgemeester van Strijen was voor ons zinloos.

Ik heb niets tegen de heer Blokland persoonlijk maar tegen het SOHW en de gemeenten Strijen en Moerdijk vanwege hoe we behandeld zijn. Uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers uit deze procedure gekomen. Wij zijn er de dupe van, Blokland is er de dupe van en de gemeente Strijen zal ook niet blij zijn dat er nu een 2e steiger bij de lichtopstand ligt. Maar het SOHW maakt het allemaal niets uit 'al liggen er 5 steigers....'zegt Joosten.
Wij wensen het SOHW en de gemeenten Strijen en Moerdijk in ieder geval succes met hun gemaakte keuze.

Wíj vinden het doodzonde voor de Hoeksche Waard en het dorp Moerdijk dat de Nieuwe Vaart daar niet kan blijven varen. We hadden het iedereen zó gegund.

Het enige wat ons rest is een rechtszaak beginnen om onze 'schade' te verhalen.
Ik weet niet of ik dit emotioneel nog aankan!

Hans de Zwart
Schipper Nieuwe Vaart